piątek, 30/9/2022 | 6:50 CEST
You are here:  / Pozostałe / Psychoterapeuta Lublin

Psychoterapeuta Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja zwykle kojarzy nam się z czymś wybitnie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach oraz lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to najczęściej osoby z kolosalną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami oraz przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, że to faceci bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać trzeba, iż niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przystają do rzadkości. W Polsce jest niezmiernie dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w współczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psycholog Lublin. Nie traktuje to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najprawidłowiej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to poprawny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są zwykle wybitnie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zaburzenia należą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz komplikacje z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.